Bulgarian (BG)English (UK)
  • baner1a
  • baner3
  • banner2a

Архиваторите са предназначени за измерване, обработка, визуализация, архивиране и анализ на информация за изменението на технологични параметри във времето.

Информацията за измерваните величини постъпва от сензори с различни изходни сигнали.

Архиваторите биват основно два вида - такива , работещи автономно, натрупващи данните в енергонезависима памет и преноса им към компютър при поискване и такива, които предават информацията в реално време.

За архивирането, обработката и анализа на информацията натрупана от архиваторите предлагаме специализиран софтуер.