Bulgarian (BG)English (UK)
  • baner1a
  • baner3
  • banner2a

Програмируемите броячи отброяват постъпилите на входа им импулси и при достигане на предварително зададена стойност превключват изхода си. Комплектоват се с крайни изключватели, индуктивни или оптични сензори.

 

Програмируемите таймери генерират временни интервали със зададена продължителност, при изтичането на които се превключват изходите им.

 

Серията броячи и таймери VECON40 запазват информацията за бройката или изтеклото време при отпадане на захранващото напрежение.

На базата на уредите VECON40 се произвеждат специализирани устройства за управление на съоръжения по циклограма на клиента.

 

 

Броячи, таймери оборотомери  

 

 

ОТВОРИ ПРОСПЕКТ