Bulgarian (BG)English (UK)
  • baner1a
  • baner3
  • banner2a

Изборът на ниворегулатори , нивосонди и сензори се определя от следните основни фактори:

    • характеристика на флуида (вискозитет, проводимост , температура, налягане и др.);
    • габарити, материал и конструкция на резервоарите;
    • вид на измерване на нивото (дискретно или непрекъснато).

Електропроводими и поплавкови ниворегулатори се използват при дискретно отчитане на ниво на течности и управление на помпи и вентили за пълнене / празнене. Към електропроводимите ниворегулатори предлагаме нивосонди с различна конструкция, съобразена с местото на приложение. Произвеждаме и специализирани ниворегулатори за котли и хидрофорни уредби.

За непрекъснато измерване на ниво на течности и насипни материали са предназначени ултразвукови, радарни или хидростатични сензори с изходен сигнал, пропорционален на нивото. Свързват се към цифровите регулатори и индикатори VECON.