Bulgarian (BG)English (UK)
  • baner1a
  • baner3
  • banner2a

Температурните трансмитери преобразуват сигнал от термосъпротивления или термодвойки в токов или напреженов изходен сигнал. Предлагаме конструкции за монтаж на шина или за вграждане в защитната глава на температурните сензори.

Възможни варианти: от 1 до 3 канала.

Трансмитерите за абсолютно, относително и диференциално налягане са с широк диапазон на измерване, начини на присъединяване и изходни сигнали.

Предлагат се и варианти с разделителна мембрана за агресивни флуиди.