Bulgarian (BG)English (UK)

Уред за контрол в реално време на температурата

и F-ефект при стерилизация

                       

     На автоклава се монтира датчик, който подава информация за температурата на автоклава.

     Чрез клавиатурата технологът въвежда няколко параметъра, необходими за изчисляване на F-ефекта при стерилизация на конкретния продукт:

-          Начална температура [˚C]

-          Еталонна температура [˚C]

-          Кинетична константа Z, показваща скоростта на отмирането на микроорганизмите[˚C]

-          Необходим F-ефект за конкретния продукт [min]

След зареждане на автоклава се стартира изчисляване на стерилизационния ефект F.

Уредът има 2 реда индикатори. На червените индикатори се визуализира текущата температура, а на зелените – натрупаният F-ефект. При достигане на необходимия F - ефект се включва светодиодна индикация на лицевия панел, включва се изходно реле, което може да се използва за звукова сигнализация на обслужващия персонал.

По този начин уредът дава информация на автоклависта за управление на цикъла на стерилизация ( поддържане на температурната крива ). Чрез информацията за F-ефекта и сравняването му с необходимия се оптимизира времето на поддържане на установената температура на стерилизация. Така ще се избегне недостиг на стерилизация или пък да се удължи излишно времето, което води да преразход на енергия и понижаване на производителността.

Инвестицията за всеки автоклав не е голяма, освен това в датчика може да бъде монтиран и втори сензор, който се използва в информационната система за архивиране на температурите по НАСРР.

При заявка уредът се предлага и с изходен интерфейс RS485 с възможност за изпращане на данни в реално време към компютър.