Bulgarian (BG)English (UK)
  • baner1a
  • baner3
  • banner2a
 

Проект - COVID-19 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност 

Проект: № BG16RFOP002-2.073-20591-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19".

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за реодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: "Вектор 1" ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение на проекта: 01.02.2021 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 01.05.2021 г.

НОВИНИ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5